«Ανώτατη Εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία»

Improve Speech and Movement

Children's University

Improve Speech and Movement

Improve Speech and Movement: Specialist scientists monitor children's evolution in language, writing and subtle and coarse mobility. Parents are constantly informed and guidance is given to improve difficulties.